Liqueurs
0.04l Jagermeister 70Kč
0.04l Becherovka 55Kč
0.04l Becherovka Lemond 55Kč
0.04l Fernet Stock 55Kč
0.04l Fernet Stock citrus 55Kč
0.04l Berentzen Sour apple 50Kč
0.04l Berentzen Wild cheryy 50Kč
0.04l Berentzen Plum 50Kč
0.04l Amaretto 50Kč
0.04l Peppermint liqueur (Zelená) 50Kč
0.04l Brandy flip (Vaječný koňak) 50Kč
0.04l Sweet cherry liqueur (Griotka) 50Kč
0.04l Baileys 70Kč
0.04l Kahlúa 70Kč